Home > PROIZVODI > Boje
Murexin AG

Masa za gletanje Durapid FS 50 strojna

Tvornički pripremljena masa za gletanje na disperzivnoj osnovi, spremna za uporabu. Dobre mogućnosti zapunjavanja, pogodna za strojnu obradu i gletanje većih površina. Pogodna za sve mineralne podloge, paropropusna.

 

 

Potrošnja: cca 0,9 kg/m2 za mm debljine

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg  VREĆA 1 paleta = 40 komada 1 3105
25 kg  KANTA 1 paleta = 24 komada 1 3244