Home > PROIZVODI > Boje
Murexin AG

Airless - strojna masa za gletanje Durapid AS 30

Pripremljena, bijela masa za gletanje koja dobro popunjava i pogodna je za nanošenje s Airless strojem za ubrizgavanje. Može se koristiti u unutarnjim prostorijama za površinsko popunjavanje fuga na zidovima i podovima. Nanosi se na uobičajeno apsorbirajuće i stabilne podloge.

Debljina sloja: do cca 1,5 mm za nanos. 

 

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² kod kitanja glatkih površina
                 cca 0,5–1 kg/m² kod kitanja nepravilnih površina

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg  VREĆA 1 paleta = 40 komada 1 4645
25 kg  KANTA 1 paleta = 24 komada 1 4553