Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Brzovezujući cement BP 33

Poboljšana brzovezujuća cementna žbuka za brzo postavljanje. Bez klorida. Pogodno za uporabu u vlažnim područjima i pročeljima. Za brzo postavljanje plina, vode, grijanja i električnih instalacija i za učvršćivanje zidnih pločica. Vezuje se nakon cca. 2,5 minuta; snaga dosegne cca. 15 minuta.

 

 

 

 Potrošnja: 1 kg dovoljno za ca. 0,7 l sviježe žbuke

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

2 kg  KUTIJA 4 kom/v foliji, 1 paleta = 216 komada 1 5876
6 kg  KUTIJA 1 kom, 1 paleta = 84 komada 1 5877
10 kg  KANTA 1 kom, 1 paleta = 36 komada 2 7456
20 kg  KANTA 1 kom, 1 paleta = 24 komada 3 7456
25 kg  VREĆA 1 kom, 1 paleta = 48 komada 1 5951