Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Cement WZ 40

Cement u obliku praška za pripremu maltera i gotovih proizvoda od betona. Zadovoljava zahtjeve kvalitete ÖNORM B 3310. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

 

 

 

 Potrošnja: ca. 1,4 kg/l sviježeg morta

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

2 kg 4 kom/v foliji, 1 paleta = 216 komada  
        bela   1 7234
 6 kg 1 kom, 1 paleta = 84 komada  
        siva    7261