Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Građevinski električarski gips BE 70

Posebni gips za fiksiranje električnih doza i instalacija, punjenje pukotina i za druge svrhe tijekom gradnje. Otvoreno vrijeme cca. 4 do 8 minuta. Samo za unutarnju upotrebu.

 

 

 

 Potrošnja: ca. 1,4 kg/l sviježeg morta

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg 1 kom, 1 paleta = 42 komada 7259