Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Gips GI 70

Gips u obliku praha. To će se vezati nakon 20 do 25 minuta. Samo za unutarnje popravke. Za električne instalacije, pričvršćivanje spremnika, popravak pukotine, oblikovanje i pričvršćivanje ukrasnih traka.

 

 

 

 Potrošnja: ca. 1 kg/m2 na mm debljine

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

2 kg 4 kom/v filoji, 1 paleta = 216 komada 2 7259
6 kg 1 kom, 1 paleta = 84 komada 1 7259