Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Reparaturni mort FP 30

fina bijela vapneno cementna žbuka. Za unutranju i vanjsku primjenu.

 

 

 

 Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2 na m debljine nanosa

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

6 kg 1 kom, 1 paleta = 84 komada 5385