Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Kapilarni štapići Inject KS 10

Za ubrizgavanje injekcije IM 55 Duljina: 48 cm.

 

 

 

 

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

10 pl.vr. 1 kom, 30 komada/škatlo, 1 pal. = 36 1 1943