Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Brana za zidine Inject IM 55

Lako obradiva, jednokomponentna brana za zidine u injekcijskom postupku, ne sadrži otpala. Vrlo tekuća, dubinskog djelovanja, proizvod za hidrofobnim djelovanje za izolaciju protiv nadirućevlage. Materijal injektiran putem rupa raspodjeljuje se u kapilare zidine i stvara vodonepropusan sloj. Uz postizanje hidrofobnosit Brana za zidine Inject IM 55 dodatno učvršćuje konstrukciju. Ne nagriza armaturu. Inject IM 55 kartuše su spremne za uporabu, te omogućuju jednostavnu kontrolu utrošenog materijala.

 

 

 

 

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

5 l 1 kom, 1 paleta = 96 komada 1 1991
30 l 1 kom, 1 paleta = 24 komada 1 2097