Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Smola za zapunjavanje pukotina EV 15

Dvokomponentni sustav reakcijskih smola na epoksidnoj osnovi, bez sadržaja otapala, otporan na saponifikaciju, tekuć. Može se koristiti u kombinaciji s kvarcnim pijeskom ili sredstvom za povećanje tiksotropnosti. Materijal stvrdnjava i u većim debljinama nanosa i tvori čvrst i nepropusan spoj s podlogom. Za unutarnju i vanjsku primjenu prilikom zalijevanja i ispunjavanja pukotina, šupljina i rupa u podlozi.

 

 

 

Potrošnja: ca. 1,1 kg/litra fuge

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

1 kg 6 komada/karton, 1 paleta = 120 komada 2 7158