Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Vezivo za estrih Rapid ER 70

Specijalno hidraulično vezivo koje uz dodatak vode i agregata služi za izradu estriha koji unutar 7 dana postižu razinu zaostale vlage manju od 2,0% (mjereno CM metodom). Služi za izradu vezanih estriha, estriha na razdjelnom sloju i plivajućih estriha kao podloge za polaganje parketa, PVC obloga, linoleuma, keramike i kamen, tepiha i sl. kada se traži brzi razvoj čvrstoće i rana mogućnost polaganja.

 

 

 

Potrošnja: ca. 2,5 kg/m2 na cm debljine nanosa

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg 1 kom, 1 paleta = 48 komada 1 3307