Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Polipropilenska vlakna PP 12 mm

Polipropilenska vlakna služe kao dodatak betonu ili estrihu za povećanje: vlačne i tlačne čvrstoće, otpornost na stvaranje pukotina, plastičnosti svježeg betona, poboljšava sve važne osobine. Za betonske cijevi, estrihe, industrijske podove, mortove, betone, gradnju tunela, betonske elemente, itd.

 

 

 

Potrošnja: ca. 0,75 kg/m3 kod estriha
                 ca. 1,5 kg/m3 kod betonskih ploča

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

0,75 kg 18 komada/karton, 1 paleta = 504 komada 1 0038