Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Sredstvo za vezivanje stiropora SB 60

Praškasto, optimalno specijalno vezivno sredstvo za vezane nosive temoizolacione ispune sa granulatom polistirena. Termo ispuna deluje i na izjednačavanje nivoa, kao i toplotna i zvučna izolacija i to samo u jednom radnom koraku. Sredstvo za vezivanje stiropora SB 60 se upotrebljava za vezane termoizolacione ispune na sirovim plafonima, na plafonima sa drvenim gredama, između drvenih greda, podnih ploča, lučnih plafona, za izolaciju ravnih krovova sa padom i kao materijal za ispunu za toplotnu izolaciju kada. Sredstvo za vezivanje stiropora SB 60 je pogodno i kao vezivno sredstvo za polistiren radi ispune termoizolacije, sa dejstvom zaštite od buke.

 

 

 

Potrošnja: 60–75 kg na 1 m³ ispune

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

15 kg 1 kom, 1 paleta = 63 komada 1 3192