Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG

Izolacijski beton AL 55

Izolacijski beton uz nisku potrošnju i izuzetan efekt zvuka i toplinske izolacije. Koristi se za gradnju, nove konstrukcije i prilagodbe kao vezivo za oblaganje na grubim stropovima, među drvenim stropovima, drvenim gredama, ... Također se koristi kao vezivo za kontaminiranje stiropora kako bi se ispunile šuplje prostore. Debljina nanosa: 8 do 150 mm jednobojno.

 

 

 

Potrošnja: ca. 55 kg na 1 m³ nasipa
=> 1 paleta izolacijskega betona AL 55 dovoljna za ca. 14,4 m3 nasipa

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

11kg 1 kom, 1 paleta = 72 komada 1 1026