Home > PROIZVODI > Hidroizolacije i sredstva za brtvljenje
Murexin AG

Crna izolacija 2K PS

Dvokomponentna bitumenska masa za štahtlovanje, punjena polistirenom, bez rastvarača, veoma fleksibilna, premošćava pukotine. U unutrašnjem i spoljašnjem području, za horizontalnu i vertikalnu izolaciju građavina od vode iz tla, procedne vode koja nije pod pritiskom i stajaće procedne vode u području koje je u dodiru sa tlom, npr. podrumi, podrumski zidovi, ispod estriha na terasama, balkonima, međuspratnim konstrukcijama, u podzemnim garažama, šahtovima, tunelima, uređajima za prečišćavanje, u stambenim i poslovnim prostorijama, za lepljenje XPS ploča u perimetarnom području.

 

Potrošnja: cca 4,5 – 6,0 kg/m² 

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

30 l set 1 kom, 1 paleta = 12 komada 7534

NOVOSTI