Home > PROIZVODI > Hidroizolacije i sredstva za brtvljenje
Murexin AG

Lak za silose SL 100

Trajno elastičan bitumenski rastvor, slabog mirisa, sadrži rastvarače, nepunjen. Otporan na razblažene kiseline (isključujući oksidirajuće) i baze do 2%-ne koncentracije. Nije otporan na rastvarače, ulja, masnoće. Samo u spoljašnjem području kao zaštitni premaz u silosima, za izolaciju temelja (min. 3 premaza), kao predpremaz za hladnu i vruću obradu bitumenskih premaza i za lepljenje folije i kartona. Nije pogodan za unutrašnje premaze u rezervoarima i cevima za pijaću vodu. 

 

Potrošnja: ca. 0,15 do 0,20 kg/m² po premazu

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

5 l 1 kom, 1 paleta = 72 komada 3 7590
10 l 1 kom, 1 paleta = 42 komada 2 7590
25 l 1 kom, 1 paleta = 16 komada 1 7590