Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Akrilni kit Ac 15

Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi akrilnih smola, bez sadržaja vode, otapala i neutralnog mirisa. Za zapunjavanje fuga i pukotina u unutarnjem i vanjskom prostoru na betonu, žbukama, zidinama, gips – kartonu, drvetu i iverici. Nije pogodno za brtvljenje vlažnih podloga. Mogućost istezanja 15%


 

Potrošnja: cca 12,5 m tuba pri dimenziji fuge 5x5 mm

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

310 ml TUBA 12 komada/karton, 1 paleta = 936 komada 1 3939  9002438139391