Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Sjaj za fuge Epoxy   

Za dodatni efekat. Mešanjem sjaja sa Masom za fugovanje Epoxy FMY 90 dobija se specijalni efekat.

  Potrošnja: 200 g na 6 kg mase za fugovanje
Info-Box

 Tehnički listovi
Sigurnosni listovi

200 g 1 kom, 1 paleta = 200 kom
   zlatni  3 0513
   srebrni  3 0514