Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Ljepilo za keramiku građevinsko BFK 05 

Za lijepljenje lakih građevinskih ploča, ploča od staklenih vlakana i tvrdih termoizolatora, za polaganje keramičkih obloga, prirodnog kamena i sl. u tankoslojnom postupku. Otporno na vodu i smrzavanje.

 

Potrošnja: ca. 3,0 kg/m² (pri nanosu nazubljenim gleterom 10 mm)

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg  VREĆA 1 kom, 1 paleta = 48 komada 1 4619 9002428146194