Home > PROIZVODI > Hidroizolacije i sredstva za brtvljenje
Murexin AG
Crna izolacija 2K Standard

Specijalna izolacija X-Bond MS-A99

Jednokompnentna hidroizolacija, bazirana na posljednjem dostignuću MS tehnologije. Ne sadrži vodu, otapala, silikon, izocijanate i halogen. Rastezljiva, otporna na UV zrake i vremenske prilike. Slabih emisija prema EC 1, neutralnog mirisa. Za unutra i vani. Za izoliranje protiv strujanja zraka, protiv vlage, zapunjavanje pukotina.

 

 

Potrošnja: ca. 1,3 kg/m2/mm (min. 2 sloja, min. 1 mm debljine)

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

13 kg 1 kom, 1 paleta = 33 komada 1 2189

NOVOSTI