Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Drenažni mort DMT 40

Tvornički pripremljen, gotovi mort otporan na smrzavanje i isvcjetavanje, vodopropusan, sa sadržajem trass cementa i kvarcnog pijeska kao punila, klase C 20/25. Za unutarnju i vanjsku primjenu prilikom polaganja pločica i prirodnog kamena na drenažne podloge kao i prilikom polaganja opločnika.

 

Potrošnja: ovisna o debljine sloja, ca. 19 kg/m2/cm

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

30 kg  VREĆA 1 kom, 1 paleta = 42 komada 1 6667  9002428166673