Home > PROIZVODI > Parket
Murexin AG

Dodatak za kemijsku otpornost VN 8

Povećava otpornost lakova na kemikalije. Pripremljen za Murexin Vodeni lak PU 80, Lak za parket Extrem NX 85 i Vodeni lak za parket PS 90. Ne utječe na vrijeme obrade.

  Potrošnja: 200 ml na 10 l laka za parket
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

200 ml DOZA 24 komada/karton 1 5901 9002689159018