Home > PROIZVODI > Parket
Murexin AG

Nivelirajuća masa CA 20

Praškasta, samonivelirajuća masa za niveliranje na bazi kalcij-sulfata, malih napona stezanja. Samo za unutarnju upotrebu za izradu ravnih podloga, osobito na kalcij-sulfatnim estrisima, kao i na estrihu od lijevanog asfalta i na svim uobičajenim estrisima u starim i novim zgradama u debljini sloja od 2 - 20 mm prije polaganja podnih obloga i parketa. Pogodno za podno grijanje i opterećenje od stolca na kotačićima.

  Potrošnja: ca. 1,5 kg/m2 na mm debljine sloja

Info-Box

 Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg   48 vr/pa = 1200 kg
1 2096  9002689120964