Home > PROIZVODI > Parket
Murexin AG

Temeljni premaz na bazi silana MS-X 1

Posebni temeljni premaz na bazi silana, bez otapala i bez vode za konsolidaciju nestabilnih mineralnih supstrata, kao što su cementni i kalcijev sulfatni estrih, kao i beton. Nema migratornih komponenti. Prije nanošenja izravnavajućih spojeva i ljepila za pločice pripremiti s posebnim premazom DX 9. Mogu se koristiti sa svim MUREXIN MSP i PU ljepilima. Za prepreku od preostale vlage na cementnim estrihama i betonu, mora se nanijeti još jedan sloj barijere vlage silan-MS-X 3. GIS kôd: RS10

 

  Potrošnja: ca. 200 - 700 g/m2 ovisno o podloge, daljna obrada moguća nakon ca. 2 – 3 sata
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

10 kg  PKN 42 kan/pal 3 0962  9002689309628