Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60

Praškasto, hidraulički otvrdnjavajuće fleksibilno ljepilo na osnovi bijelog cementa, otporno na vodu i smrzavanje, visoko obogaćeno, za tanko-slojno polaganje. Za unutarnje i vanjsko polaganje svih vrsta keramičkih pločica, ploča, bijelog mramora, prirodnog kamena, staklenog mozaika i porculanske keramike. Pogodno za polaganje kod povišenih statičkih i termičkih opterećenja, te kod polaganja pločice na pločicu. Idealno za polaganje providnog, nezatvorenog kamena. Za polaganje u debljini nanosa do 5 mm.

 

Skladištenje:: cca 12 mjeseci
Potrošnja: cca 3 kg/m2 ovisno o formata pločica.

Info-Box

 Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25kg   48 vr/pal =1200 kg 77326