Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG
Emulzija za oplemenjivanje S2

Emulzija za oplemenjivanje S2

Disperzija na osnovi umjetnih smola za povećanje elasticiteta i veznih vrijednosti Murexin ljepila za keramiku. Dodavanjem emulzije postiže se promjena vrijednosti ljepila za keramiku s fleksibilno S1 na visokofleksibilno S2 (sukladno HRN EN 12004 odnosno HRN EN 12002), te ljepila bez oznake na fleksibilno S1.

 

 

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

3 kg 144 vj/pal 1 5467
5 kg 96 vj/pal 1 5468