Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG
Izolacijska i razdvojna traka AE 100

AE 100 membrana za izolaciju i razdvajanje

Vodo-nepropusna, fleksibilna, alkalno postojana membrana za sigurnu površinsku hidro-izolaciju i razdjelni sloj u sprezi s pločicama, pločama i prirodnim kamenom. Rasterećuje napetosti u podlozi i premošćuje pukotine. Posebno je pogodna za brzi daljnji rad, uz istovremeno osiguravanje ujednačene debljine sloja! Za izradu kompozitne hidro-izolacije za unutarnju i vanjsku uporabu izravno ispod keramičkih obloga za zidne i podne površine, tuševe, kućna kupatila, javne i privatne balkone i terase kao i u komercijalne kuhinje. Sukladno EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 - W6, prema DIN 18534 za klasu izloženosti vlazi W0-I do W3-I (kod W3-I bez dodatnog kemijskog opterećenja i samo kao posebna konstrukcija), prema DIN 18531-5 (balkoni, lođe i sl.) i DIN 18535 (bazeni i spremnici), kao i u skladu s načelima ispitivanja za izdavanje opće potvrde o ispitivanju građevinske inspekcije.

  Širina: 1 m
Dužina: 30 m
Potrošnja: 1,1 m/m²
Info-Box

 Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

30 m²   1 5668 1