Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Izravnavajuća masa Trass AM 50

Visokoobogaćena, hidraulički otvrdnjavajuća izravnavajuća masa na trass osnovi, otporna na vodu i smrzavanje. Za debljine nanosa do 50 mm u jednom radnom koraku. U unutarnjem i vanjskom prostoru, za izravnavanje neravnina na zidnom i podnom području prije polaganja keramike.

 

Skladištenje:: U suhom, na drvenim paletama, u originalnom pakovanju cca 9 mjeseci.
Potrošnja: cca 1,6 kg/m²/mm debljine

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25kg   48 vr/pal = 1200 kg 1 5943 9