Home > PROIZVODI > Parket
Murexin AG
TV 5

Usporivač sušenja TV 5

Usporivač sušenja za Murexin vodene lakove. Produžava otvoreno vrijeme lakova.

  Skladištenje: cca 12 mjeseci.
Potrošnja: max 5% od količine laka
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

1 l 6 kom/ktn/pal = 378 1 4786 2

NOVOSTI