Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Poliuretanski kit PU 15

Jednokomponentna, trajno elastična masa za brtvljenje na bazi poliuretana. Za vanjske i unutarnje radove. Kod visoko-opteretivih dilatacijskih fuga na fasadama, dogradnje, kod podnih dilatacija i sl. Za sve uobičajene građevinske podloge.

  Skladištenje: cca 9 mjeseci. Čuvati od smrzavanja.
Potrošnja: cca 1,2 kg/l fuge
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

600 ml siva 55 ktn/12 kom/pal 0 7982 8  
310 ml siva 104 ktn/12 kom/pal 0 5430 6  
310 ml crna 104 ktn/12 kom/pal 0 5413 9