Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG
Dilatacijska spužvica

Dilatacijska spužvica

Dilatacijska spužvica okruglog presjeka. Za umetanje u dilatacije nakon rezanja. Prethodi utiskivanju poliuretanske mase.

   
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

6 mm 100 m 10 rola/pal 0 7749 7  
10 mm 100 m 10 rola/pal 1 7749 4  
15 mm 100 m 10 rola/pal 1 7643 5  
20 mm 50 m 10 rola/pal 2 7643 2  
25 mm 50 m 10 rola/pal 2 7749 1  
30 mm 25 m 5 rola/pal 0 6289 9  
40 mm 2 m rola/pal 0 6288 2