Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Epoxy završni premaz EP 100 TC

Nepunjeni stvrdnjavajući sistem epoksidne smole u dvije komponente za primjenu kao završni premaz, bez skupljanja, modificiran, bez otapala, transparentan, tekuć. Materijal je otporan na saponifikaciju i bez naprezanja u odnosu na podlogu. Za primjenu u unutarnjem i vanjskom prostoru kao završni premaz za epoxy premaze.

  Skladištenje: cca 12 mjeseci od +8°C do +30°C
Potrošnja: cca 0,20 kg/m² po nanošenju
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

5 kg 42 kan   1 0511 4 komp A
3 kg 99 kan   1 0512 1 komp B