Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG
Aqua Sealing AS1000

Aqua Sealing AS 1500

Emulgirajući, dvokomponentni premaz od epoksidne smole, elastičan i bez otapala. Otporan na goriva, ulja, masti, razrijeđene lužine, kiseline, koncentrirane otopine soli i kemikalije. Prikladan za premazivanje površina s manjim mehaničkim zahtjevima.

  Skladištenje: cca 12 mjeseci od +8ºC do +30ºC.
Potrošnja: 0,15 - 0,20 kg/m² po premazu (preporuča se 2-3 premaza)
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

        9 kg
RAL 7032 komp. A 1 4674 36 ka/pal 7,5 kg
PG 1 komp. A 1 4672 36 kan/pal 7,5 kg
PG 2 komp. A 1 4491 36 kan/pal 7,5 kg
PG 3 komp. A 1 4673 36 kan/pal 7,5 kg
  komp. B 1 4492 198 kan/pal 1,5 kg