Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Epoxy temeljna smola EP 70 BM

Dvokomponentni modificirani predpremaz iz epoksidne smole, bez otapala, za univerzalnu primjenu u graditeljstvu, kao i za izradu parne brane za zaostalu vlagu do max. 5% (bez podnog grijanja).

 
  Skladištenje: cca 12 mjeseci od +8°C do +30°C
Potrošnja: min 0,45 kg/m² kao parna brana u dva sloja
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi (Komp. A)
Sigurnosni listovi (Komp. B)

4,5 kg  
3 kg komp. A 80 kan/pal 0 6341 4  
1,5 kg komp. B   0 6345 2  
30 kg  
20 kg komp. A 16 kan/pal 0 7645 2  
10 kg komp. B   0 7646 9  
 
200 kg komp. A   1 7482 0  
  komp. B   0 7483 0