Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Silikonska impregnacija S4

Sredstvo za impregnaciju fasada s postojanošću na alkalne tvari i dugotrajnim djelovanjem. Ne sadrži otapala. Na bazi oligomernog siloksana.

  Skladištenje: cca 12 mjeseci
Potrošnja:: cca 0,1 - 0,5 litara /m², ovisno o podlozi
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

1 l 63 ktn/6 kom = 378 kom 1 1687 5
5 l 18 ktn/4 kom = 72 kom 1 1689 9
25 l 16 kan 1 1688 2