Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG
Oplatan premaz WA 50

Oplatan premaz WA 50

Sredstvo za odvajanje sa sadržajem otapala, spremno za upotrebu, kemijskog i fizikalnog djelovanja. Štedljivom primjenom na betonskoj površini stvara ostatke koji utječu na prianjanje naknadnih slojeva.

 

Skladištenje: u suhom, u originalnom pakovanju cca 12 mjeseci
Potrošnja: 1 litra dovoljna za cca 30 - 50 m²

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 l 24 kan/pal 1 0456 8
200 l 2 kan/pal 1 0455 1