Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG
DM 40

Sredstvo za vodoodbojnost betona i žbuke DM 40

Beskloridni, plastificirajući dodatak betonu, bez stvaranja zračnih pora. Poboljšava obradivost, smanjuje v/c faktor, povećava vlačnu i tlačnu čvrstoću i smanjuje tendenciju odvajanja i “cvjetanja” betona. Za građevine gdje se traži permanentna vodonepropusnost.

 

Skladištenje: U suhom i hladnom, zaštićeno od smrzavanja cca 12 mjeseci.
Potrošnja: 3-4 kg/m³ svježeg betona
Doziranje: cca 1% težine cementa

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

1 kg 6 kan/ktn/pal = 378 kg 3 7166 3
5 kg 96 pkn/pal = 480 kg 2 7166 6
25 kg 24 kan/pal = 600 kg 1 7166 9