Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG
Korund pod BH 400

Korund pod BH 400

Mineralno sredstvo za posipavanje za izradu integriranih nehabajućih slojeva, za betonske podove i estrihe, koji su izloženi visokim tehničkim zahtjevima. Klasa trošenja prema EN 13813: A3.

 

Skladištenje: cca 6 mjeseci.
Potrošnja: 3-4 kg/m²

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

sivi 30 kg 36 vr/pal = 1080 kg 1 2082 7
Ostale boje na upit