Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG
Beton kit BS 10 W

Betonkit bijeli BS 10 W

Mineralna, bijela izravnavajuća masa na bazi cementa, otporna na vremenske prilike i smrzavanje, malih napona stezanja, za ručnu obradu. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Za popravak neravnina i zaglađivanje betonskih površina kao i zapunjavanje rupa i pukotina u području zidova i stropova. Podloge mogu biti zidine, beton, žbuka i druge mineralne podloge.

 

Skladištenje: U suhom, na drvenim paletama, u originalnom pakovanju cca 6 mjeseci.
Potrošnja: 1,5 kg/m² po mm debljine sloja

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg 48 vr/pal = 1200 kg 1 1699 8