Home > PROIZVODI > Beton, mortovi i dodaci betonu
Murexin AG
RM 04

Reprofilirajući mort RM 04

Praškasti mort otporan na smrzavanje i soli, s visokovrijednim punilom od vapnenačkog dolomita u točno određenoj liniji prosijavanja, malog gubitka na težini. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za prekrivanje i saniranje horizontalnih betonskih površina, za betoniranje fino rasčlanjenih dijelova, za postavljanje izravnavajućih slojeva itd. Za zapunjavanje pukotina u ciglenim zidinama.

 

Skladištenje: U suhom na drvenim paletama, u originalnom pakovanju, cca 6 mjeseci.
Potrošnja: cca 2,2 kg po litri svježeg morta

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

30 kg 42 vr/pal = 1260 kg
1 3742 9