Home > PROIZVODI > Hidroizolacije i sredstva za brtvljenje
Murexin AG
Crna izolacija 2K Standard

Crna izolacija 2K Standard

Dvokomponentna bitumenska izolacija na osnovi modificiranih umjetnih materijala, bez sadržaja otapala, ojačana vlaknima i s mogućnošću premošćivanja pukotina. Sukladna EN 15814. Za unutarnju i vanjsku primjenu, kao horizontalna i vertikalna hidroizolacija građevine protiv podne vlage, procjednih voda bez pritiska u području podruma te za ljepljenje XPS izolacijskih ploča u području podnožja.

 

Skladištenje: U suhom, hladnom, zaštićeno od smrzavanja cca 12 mjeseci.
Potrošnja: cca 4,5 – 6 kg/m² po sloju ovisno o opterećenju

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

32 kg 12 kan/pal = 384 kg
1 5400 6

NOVOSTI